• solutii calitate software consultanta servicii

Syntaxis SCIM - Proceduri si Formulare

Sistemul permite configurarea Sistemului de Control Intern Managerial adecvat organizatiei, conform legii.

Crearea Comisiei de monitorizare, a Secretariatului tehnic precum si desemnarea responsabililor cu riscurile se face cu doar câteva clicuri.

Sistemul dispune de un mecanism evoluat de creare, editare si gestiune a procedurilor documentate atat operationale cat si de sistem. Gestiunea editiilor si a reviziilor procedurilor este automata.

Capitolele din procedura care privesc alocarea de responsabilitati, drepturi si informatie catre persoane si departamente sunt automate si integrate in organigrama institutiei.

Sistemul construieste rapoartele si informarile privind autoevaluarea SCIM atat la nivel de compartiment cat si la nivel de entitate.

Sistemul construieste Planul de dezvoltare a SCIM pe baza informatiei din sistem si a interventiei sumare a operatorului.

Sistemul alcătuieste Raportul conducatorului institutiei privind SCIM, in mod automat, pe baza informatiei deja introduse.

Toate rapoartele si informarile sunt gestionate cronologic si versionate automat.
Beneficii

SYNTAXIS SCIM - Proceduri si formulare include functionalitati avansate de management a informatiei specifica sistemelor de control intern managerial, de la editarea si versionarea procedurilor pana la intocmirea de situatii si raportari impuse prin lege.

Avantaje tehnice:

  • Sistemul dispune de automatizari care ajuta operatorul in emiterea si gestiunea procedurilor.
  • Sistemul faciliteaza completarea de rapoarte obligatorii din punct de vedere legal.
  • Utilizare intuitiva, fara a afecta major procesele uzuale, cu care operatorul este deja obisnuit;
  • Respectarea legislatiei.
Serviciile asigurate de SYNTEQ SOLUTIONS sunt completate de sesiuni de instruire specializata privind dezvoltarea cu succes a Sistemului de Control Intern Managerial in cadrul organizatiei client.

Este usor de utilizat si se invata rapid.