• solutii calitate software consultanta servicii

Syntaxis SCIM - Planificare si Evaluarea riscurilor

Sistemul permite configurarea Sistemului de Control Intern Managerial adecvat organizatiei, conform legii.

Crearea Comisiei de monitorizare, a Secretariatului tehnic precum si desemnarea responsabililor cu riscurile se face cu doar câteva clicuri.

Sistemul permite alocarea de criterii de performanta fiecarui obiectiv si urmarirea realizarii acestora tinand cont de subordonare organizationala. Sistemul permite asocierea de activitati fiecarui obiectiv in parte precum si identificarea de riscuri asociate acestora.

Sistemul dispune de un mecanism evoluat de stabilire a obiectivelor fiecarui compartiment intr-o structura arborescenta, vizual expresiva si ușor de gestionat.

Sistemul dispune de un mecanism facil de generare integrată a formularelor de alertă la risc, a fișelor de urmărire precum și a proceselor verbale ale ședințelor de evaluare a riscurilor.

Sistemul construiește Registrul riscurilor atat la nivel de compartiment cat si la nivel de entitate.

Sistemul construieste automat Planul de masuri de control, pe baza informatiilor deja introduse, atat la nivel de compartiment cat si la nivel de entitate.

Sistemul alcatuieste automat Rapoartele de monitorizare a performantelor, pe baza informatiilor deja introduse, atat la nivel de compartiment cat si ca Informare la nivel de entitate.

Sistemul gestionează cronologic si versionează automat toate formularele, fisele, procesele verbale si registrele.

SYNTEQ SOLUTIONS asigura servicii specializate si personalizate de analiza si configurare a suprastructurilor SCIM din cadrul SYNTAXIS;
Beneficii

SYNTAXIS SCIM - Planificarea si Evaluarea riscurilor include functionalitati avansate de management a informatiei specifica sistemelor de control intern managerial, de la alocarea obiectivelor, a indicatorilor de performanta, identificarea riscurilor pana la intocmirea de registre si planuri de masuri anuale impuse prin lege.

Avantaje tehnice:

  • Sistemul dispune de un mecanism original, proprietar de generarea a obiectivelor si de alocare a acestora pe compartimente.
  • Sistemul faciliteaza completarea de rapoarte obligatorii din punct de vedere legal.
  • Utilizare intuitiva, fara a afecta major procesele uzuale, cu care operatorul este deja obisnuit;
  • Respectarea legislatiei.
Serviciile asigurate de SYNTEQ SOLUTIONS sunt completate de sesiuni de instruire specializata privind dezvoltarea cu succes a Sistemului de Control Intern Managerial in cadrul organizatiei client.

Este usor de utilizat si se invata rapid.